เข้าระบบ
 
 
 
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง | ประกาศแผนโครงการปรับปรุงแก้ไขระบบงานควบคุมงบประมาณ |
ชื่อเรื่อง ประกาศแผนโครงการปรับปรุงแก้ไขระบบงานควบคุมงบประมาณ
วันประกาศ 10 ก.ย. 2562
วันหมดอายุ 30 ก.ย. 2563
 

เอกสาร/ภาพอัพโหลด
  เผยแพร่โครงการปรับปรุงแก้ไขระบบงานควบคุมงบประมาณ


ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright ©2007 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย