เข้าระบบ
 
 
 
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง | ประกาศผู้ชนะการถ่ายทอดสด มหกรรม 390 ปี ชัยบุรี จังหวัดพัทลุง |
ชื่อเรื่อง ประกาศผู้ชนะการถ่ายทอดสด มหกรรม 390 ปี ชัยบุรี จังหวัดพัทลุง
วันประกาศ 10 ก.ย. 2562
วันหมดอายุ 30 ก.ย. 2563
 

เอกสาร/ภาพอัพโหลด
  ประกาศผู้ชนะการถ่ายทอดสด มหกรรม 390 ปี ชัยบุรี จังหวัดพัทลุง


ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright ©2007 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย