เข้าระบบ
 
 
 
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการอำนวยความสะดวกภาคพื้นดินสำหรับคณะ Influencer เข้าร่วม Luxperience Trip with Influencer ระหว่างวันที่ 21-26 กันยายน 2562 ณ จ. ภูเก็ต-กรุงเทพฯ |
ชื่อเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการอำนวยความสะดวกภาคพื้นดินสำหรับคณะ Influencer เข้าร่วม Luxperience Trip with Influencer ระหว่างวันที่ 21-26 กันยายน 2562 ณ จ. ภูเก็ต-กรุงเทพฯ
วันประกาศ 16 ก.ย. 2562
วันหมดอายุ 30 ก.ย. 2563
 

เอกสาร/ภาพอัพโหลด
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการอำนวยความสะดวกภาคพื้นดินสำหรับคณะ Influencer เข้าร่วม Luxperience Trip with Influencer ระหว่างวันที่ 21-26 กันยายน 2562 ณ จ. ภูเก็ต-กรุงเทพฯ


ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright ©2007 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย