เข้าระบบ
 
 
 
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง | ประกาศผลผู้ชนะรายการจ้าง จ้างดำเนินการผลิตสื่อและเผยแพร่โฆษณาประชาสัมพันธ์ โครงการ ชิม ช้อป ใช้ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศ |
ชื่อเรื่อง ประกาศผลผู้ชนะรายการจ้าง จ้างดำเนินการผลิตสื่อและเผยแพร่โฆษณาประชาสัมพันธ์ โครงการ ชิม ช้อป ใช้ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศ
วันประกาศ 17 ก.ย. 2562
วันหมดอายุ 30 ก.ย. 2563
 


ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright ©2007 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย