เข้าระบบ
 
 
 
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง | จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบงาน (Application) ระบบสารสนเทศบริหารจัดการตรวจจ่ายเงินตามข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่ง ด้านการเงินของ ททท. และระบบสารสนเทศสำหรับการเบิกจ่ายตามสิทธิ์ของ ททท. ปีงบประมาณ 2563 |
ชื่อเรื่อง จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบงาน (Application) ระบบสารสนเทศบริหารจัดการตรวจจ่ายเงินตามข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่ง ด้านการเงินของ ททท. และระบบสารสนเทศสำหรับการเบิกจ่ายตามสิทธิ์ของ ททท. ปีงบประมาณ 2563
วันประกาศ 26 ก.ย. 2562
วันหมดอายุ 30 ก.ย. 2563
 

เอกสาร/ภาพอัพโหลด
 


ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright ©2007 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย