เข้าระบบ
 
 
 
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าเช่าห้องประชุมสำหรับการอบรมหลักสูตร การตรวจสอบอย่างเป็นระบบ (Systematic Audit) |
ชื่อเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าเช่าห้องประชุมสำหรับการอบรมหลักสูตร การตรวจสอบอย่างเป็นระบบ (Systematic Audit)
วันประกาศ 30 ส.ค. 2562
วันหมดอายุ 30 ก.ย. 2563
 

เอกสาร/ภาพอัพโหลด
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าเช่าห้องประชุมสำหรับการอบรมหลักสูตร การตรวจสอบอย่างเป็นระบบ (Systematic Audit)


ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright ©2007 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย