เข้าระบบ
 
 
 
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง | ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ฝ่ายบัญชีและงบประมาณ ปี 2563 |
ชื่อเรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ฝ่ายบัญชีและงบประมาณ ปี 2563
วันประกาศ 26 ก.ย. 2562
วันหมดอายุ 30 ก.ย. 2563
 

เอกสาร/ภาพอัพโหลด
  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ฝ่ายบัญชีและงบประมาณ ปี 2563


ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright ©2007 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย