เข้าระบบ
 
 
 
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบงาน (Application) เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Hardware/Software) ระบบสารสนเทศบัญชีและงบประมาณ ระยะที่ 2/ระบบบริหารจัดการด้านงบประมาณ/ระบบควบคุมงบประมาณ/ระบบบัญชีการ |
ชื่อเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบงาน (Application) เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Hardware/Software) ระบบสารสนเทศบัญชีและงบประมาณ ระยะที่ 2/ระบบบริหารจัดการด้านงบประมาณ/ระบบควบคุมงบประมาณ/ระบบบัญชีการ
วันประกาศ 30 ก.ย. 2562
วันหมดอายุ 30 ก.ย. 2563
 

เอกสาร/ภาพอัพโหลด
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา


ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright ©2007 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย