เข้าระบบ
 
 
 
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างดำเนินงานด้านโฆษณาและประชาสัมพันธ์ตลาดต่างประเทศ โครงการกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวเพื่อสร้างกระแสการเดินทางท่องเที่ยวช่วงปลายปี 2562 |
ชื่อเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างดำเนินงานด้านโฆษณาและประชาสัมพันธ์ตลาดต่างประเทศ โครงการกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวเพื่อสร้างกระแสการเดินทางท่องเที่ยวช่วงปลายปี 2562
วันประกาศ 27 ก.ย. 2562
วันหมดอายุ 30 ก.ย. 2563
 

เอกสาร/ภาพอัพโหลด
  กระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยว


ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright ©2007 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย