เข้าระบบ
 
 
 
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง | ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างกองกฎหมาย ฝ่ายบริหารทั่วไป ปีงบประมาณ 2563 |
ชื่อเรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างกองกฎหมาย ฝ่ายบริหารทั่วไป ปีงบประมาณ 2563
วันประกาศ 1 ต.ค. 2562
วันหมดอายุ 30 ก.ย. 2563
 

เอกสาร/ภาพอัพโหลด
  เผยแพร่แผนกองกฎหมาย ปี 63


ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright ©2007 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย