เข้าระบบ
 
 
 
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการย้ายและหรือซ่อมแซมร้านประชารัฐ สุขใจ SHOP จากสถานีบริการน้ำมัน ปตท. ในภูมิภาคภาคตะวันออก จำนวน 19 แห่ง |
ชื่อเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการย้ายและหรือซ่อมแซมร้านประชารัฐ สุขใจ SHOP จากสถานีบริการน้ำมัน ปตท. ในภูมิภาคภาคตะวันออก จำนวน 19 แห่ง
วันประกาศ 1 ต.ค. 2562
วันหมดอายุ 30 ก.ย. 2563
 

เอกสาร/ภาพอัพโหลด
  ประกาศผู้ชนะ


ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright ©2007 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย