เข้าระบบ
 
 
 
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง | ประการศผู้ชนะเสนอราคา จ้างการบริการภาคพื้นดินสำหรับกิจกรรม AEC Connectivity Route |
ชื่อเรื่อง ประการศผู้ชนะเสนอราคา จ้างการบริการภาคพื้นดินสำหรับกิจกรรม AEC Connectivity Route
วันประกาศ 4 ต.ค. 2562
วันหมดอายุ 30 ก.ย. 2563
 

เอกสาร/ภาพอัพโหลด
  ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างการบริการภาคพื้นดินสำหรับกิจกรรม AEC Connectivity Route


ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright ©2007 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย