เข้าระบบ
 
 
 
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง | ประกาศผู้ชนะราคาจ้างผู้จัดการตลาดอิตาลี ปี 2563 |
ชื่อเรื่อง ประกาศผู้ชนะราคาจ้างผู้จัดการตลาดอิตาลี ปี 2563
วันประกาศ 27 ก.ย. 2562
วันหมดอายุ 30 ก.ย. 2563
 

เอกสาร/ภาพอัพโหลด
 


ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright ©2007 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย