เข้าระบบ
 
 
 
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษา และแก้ไขปรับปรุงเว็บไซต์ และ Mobile Application ของศูนย์วิจัยด้านตลาดการท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ 2563 |
ชื่อเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษา และแก้ไขปรับปรุงเว็บไซต์ และ Mobile Application ของศูนย์วิจัยด้านตลาดการท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ 2563
วันประกาศ 30 ก.ย. 2562
วันหมดอายุ 30 ก.ย. 2563
 

เอกสาร/ภาพอัพโหลด
  ผู้ชนะการเสนอราคา Mobile App


ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright ©2007 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย