เข้าระบบ
 
 
 
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างการแสดงและการสาธิตวัฒนธรรมไทยงาน The Best of Thailand ณ เมือง South Cotabato สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ |
ชื่อเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างการแสดงและการสาธิตวัฒนธรรมไทยงาน The Best of Thailand ณ เมือง South Cotabato สาธารณรัฐฟิลิปปินส์
วันประกาศ 18 ต.ค. 2562
วันหมดอายุ 30 ก.ย. 2563
 

เอกสาร/ภาพอัพโหลด
  ระกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างการแสดงและการสาธิตวัฒนธรรมไทยงาน The Best of Thailand ณ เมือง South Cotabato สาธารณรัฐฟิลิปปินส์


ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright ©2007 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย