เข้าระบบ
 
 
 
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง | ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ ไตรมาสที่ 4_งานบริหารพัสดุ |
ชื่อเรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ ไตรมาสที่ 4_งานบริหารพัสดุ
วันประกาศ 22 ต.ค. 2562
วันหมดอายุ 30 ก.ย. 2563
 

เอกสาร/ภาพอัพโหลด
  ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ ไตรมาส 4_งานบริหารพัสดุ


ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright ©2007 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย