เข้าระบบ
 
 
 
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง | ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำรายไตรมาสที่ 3 (กองงบประมาณ) |
ชื่อเรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำรายไตรมาสที่ 3 (กองงบประมาณ)
วันประกาศ 25 ต.ค. 2562
วันหมดอายุ 30 ก.ย. 2563
 

เอกสาร/ภาพอัพโหลด
  ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำรายไตรมาสที่ 3 (กองงบประมาณ)


ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright ©2007 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย