เข้าระบบ
 
 
 
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง | ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำรายไตรมาสที่ 4 (กองบริหารจัดซื้อจัดจ้าง) |
ชื่อเรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำรายไตรมาสที่ 4 (กองบริหารจัดซื้อจัดจ้าง)
วันประกาศ 28 ต.ค. 2562
วันหมดอายุ 30 ก.ย. 2563
 

เอกสาร/ภาพอัพโหลด
  ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำรายไตรมาสที่ 4 (กองบริหารจัดซื้อจัดจ้าง
  ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำรายไตรมาสที่ 4 (กองบริหารจัดซื้อจัดจ้าง) รายละเอียด


ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright ©2007 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย