เข้าระบบ
 
 
 
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ Vouchers Cold Storage สำหรับใช้ในกิจกรรมกระตุ้นการเดินทางของนักท่องเที่ยวชาวสิงคโปร์เดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม 2562 |
ชื่อเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ Vouchers Cold Storage สำหรับใช้ในกิจกรรมกระตุ้นการเดินทางของนักท่องเที่ยวชาวสิงคโปร์เดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม 2562
วันประกาศ 1 พ.ย. 2562
วันหมดอายุ 30 ก.ย. 2563
 

เอกสาร/ภาพอัพโหลด
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ Vouchers Cold Storage สำหรับใช้ในกิจกรรมกระตุ้นการเดินทางของนักท่องเที่ยวชาวสิงคโปร์เดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม 2562


ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright ©2007 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย