เข้าระบบ
 
 
 
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาลงโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าการท่องเที่ยวประเทศไทยทางสื่อออนไลน์ของ Expedia |
ชื่อเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาลงโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าการท่องเที่ยวประเทศไทยทางสื่อออนไลน์ของ Expedia
วันประกาศ 1 พ.ย. 2562
วันหมดอายุ 30 ก.ย. 2563
 

เอกสาร/ภาพอัพโหลด
  ลงโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าการท่องเที่ยวประเทศไทยทางสื่อออนไลน์ของ Expedia


ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright ©2007 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย