เข้าระบบ
 
 
 
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างลงโฆษณาประชาสัมพันธ์ประเทศไทยในสื่อออนไลน์ Trade Media ประเทศออสเตรเลีย |
ชื่อเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างลงโฆษณาประชาสัมพันธ์ประเทศไทยในสื่อออนไลน์ Trade Media ประเทศออสเตรเลีย
วันประกาศ 28 ต.ค. 2562
วันหมดอายุ 30 ก.ย. 2563
 

เอกสาร/ภาพอัพโหลด
 


ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright ©2007 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย