เข้าระบบ
 
 
 
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อระบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อค้นหาข่าวสารและข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับประเทศไทยและการท่องเที่ยวไทย ประจำปีงบประมาณ 2563 สกร. |
ชื่อเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อระบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อค้นหาข่าวสารและข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับประเทศไทยและการท่องเที่ยวไทย ประจำปีงบประมาณ 2563 สกร.
วันประกาศ 30 ก.ย. 2562
วันหมดอายุ 30 ก.ย. 2563
 

เอกสาร/ภาพอัพโหลด
 


ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright ©2007 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย