เข้าระบบ
 
 
 
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง | ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำคูหาประเทศไทย ในงานส่งเสริมการขาย China International Travel Mart (CITM) 2019 แบบคืนวัสดุพร้อมรื้อถอน |
ชื่อเรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำคูหาประเทศไทย ในงานส่งเสริมการขาย China International Travel Mart (CITM) 2019 แบบคืนวัสดุพร้อมรื้อถอน
วันประกาศ 8 พ.ย. 2562
วันหมดอายุ 30 ก.ย. 2563
 

เอกสาร/ภาพอัพโหลด
  ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา


ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright ©2007 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย