เข้าระบบ
 
 
 
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการอำนวยความสะดวกภาคพื้นดินสำหรับคณะสื่อมวลชน จำนวน ๙ ราย เข้าร่วมกิจกรรม Mega Fam Trip ตลาดอิตาลี |
ชื่อเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการอำนวยความสะดวกภาคพื้นดินสำหรับคณะสื่อมวลชน จำนวน ๙ ราย เข้าร่วมกิจกรรม Mega Fam Trip ตลาดอิตาลี
วันประกาศ 17 ต.ค. 2562
วันหมดอายุ 30 ก.ย. 2563
 

เอกสาร/ภาพอัพโหลด
 


ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright ©2007 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย