เข้าระบบ
 
 
 
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง | จ้างจัดทำบูธกิจกรรมประชาสัมพันธ์ ลดโลกเลอะ ในงาน 390 ปี เมืองชัยบุรีเปิดวิถีเมืองเท่ พัทลุง |
ชื่อเรื่อง จ้างจัดทำบูธกิจกรรมประชาสัมพันธ์ ลดโลกเลอะ ในงาน 390 ปี เมืองชัยบุรีเปิดวิถีเมืองเท่ พัทลุง
วันประกาศ 12 พ.ย. 2562
วันหมดอายุ 30 ก.ย. 2563
 

เอกสาร/ภาพอัพโหลด
  จ้างจัดทำบูธกิจกรรมประชาสัมพันธ์ ลดโลกเลอะ ในงาน 390 ปี เมืองชัยบุรี เปิดวิถีเมืองเท่ พัทลุง


ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright ©2007 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย