เข้าระบบ
 
 
 
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง | ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการอำนวยความสะดวกภาคพื้นดินสำหรับคณะผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวเข้าร่วมงาน Trade Meet & Amazing Thailand Fam Trip from Indonesia, Malaysia and Singapore 2019 |
ชื่อเรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการอำนวยความสะดวกภาคพื้นดินสำหรับคณะผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวเข้าร่วมงาน Trade Meet & Amazing Thailand Fam Trip from Indonesia, Malaysia and Singapore 2019
วันประกาศ 14 พ.ย. 2562
วันหมดอายุ 30 ก.ย. 2563
 

เอกสาร/ภาพอัพโหลด
  ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการอำนวยความสะดวกภาคพื้นดินสำหรับคณะผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวเข้าร่วมงาน Trade Meet & Amazing Thailand Fam Trip from Indonesia, Malaysia and Singapore 2019


ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright ©2007 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย