เข้าระบบ
 
 
 
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง | ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กองวางแผนลงทุนอุตสาหกรรมท่องเที่ยว (กผล.) |
ชื่อเรื่อง ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กองวางแผนลงทุนอุตสาหกรรมท่องเที่ยว (กผล.)
วันประกาศ 15 พ.ย. 2562
วันหมดอายุ 30 ก.ย. 2563
 

เอกสาร/ภาพอัพโหลด
  ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง 2563 กผล


ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright ©2007 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย