เข้าระบบ
 
 
 
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง | เผยเเพร่โฆษณาผ่านสื่อโทรทัศน์และสื่อออนไลน์ต่างประเทศประเภทข่าว |
ชื่อเรื่อง เผยเเพร่โฆษณาผ่านสื่อโทรทัศน์และสื่อออนไลน์ต่างประเทศประเภทข่าว
วันประกาศ 18 ธ.ค. 2562
วันหมดอายุ 30 ก.ย. 2563
 

เอกสาร/ภาพอัพโหลด
  เผยเเพร่โฆษณาผ่านสื่อโทรทัศน์และสื่อออนไลน์ต่างประเทศประเภทข่าว


ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright ©2007 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย