เข้าระบบ
 
 
 
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง | ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างการซื้อกระดาาถ่ายเอกสารสำรองคลังพัสดุ ขนาด A4 80แกรม บรรจุ 500 แผ่น ต่อ รีม จำนวน 8,100 รีม |
ชื่อเรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างการซื้อกระดาาถ่ายเอกสารสำรองคลังพัสดุ ขนาด A4 80แกรม บรรจุ 500 แผ่น ต่อ รีม จำนวน 8,100 รีม
วันประกาศ 19 ธ.ค. 2562
วันหมดอายุ 30 ก.ย. 2563
 

เอกสาร/ภาพอัพโหลด
  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างการซื้อกระดาาถ่ายเอกสารสำรองคลังพัสดุ ขนาด A4 80แกรม บรรจุ 500 แผ่น ต่อ รีม จำนวน 8,100 รีม


ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright ©2007 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย