เข้าระบบ
 
 
 
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง | เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 (กองประชาสัมพันธ์ในประเทศ) |
ชื่อเรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 (กองประชาสัมพันธ์ในประเทศ)
วันประกาศ 20 ธ.ค. 2562
วันหมดอายุ 30 ก.ย. 2563
 

เอกสาร/ภาพอัพโหลด
  ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง (กปน.)


ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright ©2007 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย