เข้าระบบ
 
 
 
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง | ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 1 ประจำปี2563 |
ชื่อเรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 1 ประจำปี2563
วันประกาศ 15 ม.ค. 2563
วันหมดอายุ 30 ก.ย. 2564
 

เอกสาร/ภาพอัพโหลด
  ประกาศเผยแพร่แผนฯ ประจำปี2563


ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright ©2007 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย