เข้าระบบ
 
 
 
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบริษัทผลิตเอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ภาษาอิตาเลียน เพื่อใช้แจกจ่ายให้กับนักท่องเที่ยวและบริษัทนำเที่ยวที่ขอข้อมูล |
ชื่อเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบริษัทผลิตเอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ภาษาอิตาเลียน เพื่อใช้แจกจ่ายให้กับนักท่องเที่ยวและบริษัทนำเที่ยวที่ขอข้อมูล
วันประกาศ 11 ก.ย. 2562
วันหมดอายุ 30 ก.ย. 2564
 

เอกสาร/ภาพอัพโหลด
 


ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright ©2007 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย