เข้าระบบ
 
 
 
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง | ประกาศผู้ชนะเสนอราค่าจ้างเผยแพร่สปอตโฆษณาของ ททท.ออกอากาศทางรายการโทรทัศน์ |
ชื่อเรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราค่าจ้างเผยแพร่สปอตโฆษณาของ ททท.ออกอากาศทางรายการโทรทัศน์
วันประกาศ 20 ม.ค. 2563
วันหมดอายุ 30 ก.ย. 2564
 

เอกสาร/ภาพอัพโหลด
  ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเผยแพร่สปอตโฆษณาของ ททท. ออกอากาศทางรายการโทรทัศน์


ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright ©2007 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย