เข้าระบบ
 
 
 
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริหารและพัฒนาเว็บไซต์ www.tourismthailand.org/7greens และช่องทางประชาสัมพันธ์ Online ภายใต้โครงการสร้างสรรค์สินค้าท่องเที่ยวอย่างมีความรับผิดชอบ (Responsible Tourism) |
ชื่อเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริหารและพัฒนาเว็บไซต์ www.tourismthailand.org/7greens และช่องทางประชาสัมพันธ์ Online ภายใต้โครงการสร้างสรรค์สินค้าท่องเที่ยวอย่างมีความรับผิดชอบ (Responsible Tourism)
วันประกาศ 23 ม.ค. 2563
วันหมดอายุ 30 ก.ย. 2564
 

เอกสาร/ภาพอัพโหลด
  7greeen


ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright ©2007 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย