เข้าระบบ
 
 
 
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างบริษัทจัดทำ Campaign โฆษณา ประชาสัมพันธ์ประเทศไทย ผ่านช่องทาง Google ตลาดอิตาลี |
ชื่อเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างบริษัทจัดทำ Campaign โฆษณา ประชาสัมพันธ์ประเทศไทย ผ่านช่องทาง Google ตลาดอิตาลี
วันประกาศ 21 พ.ย. 2562
วันหมดอายุ 30 ก.ย. 2564
 

เอกสาร/ภาพอัพโหลด
 


ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright ©2007 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย