เข้าระบบ
 
 
 
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง | ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการพัฒนากระบวนการจัดทำและทบทวนแผนวิสาหกิจ ททท. พ.ศ. 2565 |
ชื่อเรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการพัฒนากระบวนการจัดทำและทบทวนแผนวิสาหกิจ ททท. พ.ศ. 2565
วันประกาศ 29 ม.ค. 2563
วันหมดอายุ 30 ก.ย. 2564
 

เอกสาร/ภาพอัพโหลด
  ประกาศเผยแพร่แผน


ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright ©2007 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย