เข้าระบบ
 
 
 
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง | ประกาศผลผู้ชนะจ้างจัดทำเเผนเเละเผยเเพร่โฆษณาผ่านสื่อโทรทัศน์เเละสืิ่อสิ่งพิมพ์ สำหรับตลาดต่างประเทศ ประเภท Global Media ปี 2563 |
ชื่อเรื่อง ประกาศผลผู้ชนะจ้างจัดทำเเผนเเละเผยเเพร่โฆษณาผ่านสื่อโทรทัศน์เเละสืิ่อสิ่งพิมพ์ สำหรับตลาดต่างประเทศ ประเภท Global Media ปี 2563
วันประกาศ 30 ม.ค. 2563
วันหมดอายุ 30 ก.ย. 2564
 

เอกสาร/ภาพอัพโหลด
  ประกาศผลผู้ชนะจ้างจัดทำเเผนเเละเผยเเพร่โฆษณาผ่านสื่อโทรทัศน์เเละสืิ่อสิ่งพิมพ์ สำหรับตลาดต่างประเทศ ประเภท Global Media ปี 2563


ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright ©2007 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย