เข้าระบบ
 
 
 
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง | ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว โดยวิธีคัดเลือก |
ชื่อเรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว โดยวิธีคัดเลือก
วันประกาศ 31 ม.ค. 2563
วันหมดอายุ 30 ก.ย. 2564
 

เอกสาร/ภาพอัพโหลด
  ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวฯ


ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright ©2007 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย