เข้าระบบ
 
 
 
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง | ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไม่เกินหนึ่งแสนบาท ไตรมาส1 (ต.ค-ธ.ค. 62)ของ สซล. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 |
ชื่อเรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไม่เกินหนึ่งแสนบาท ไตรมาส1 (ต.ค-ธ.ค. 62)ของ สซล. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
วันประกาศ 31 ม.ค. 2563
วันหมดอายุ 30 ก.ย. 2564
 

เอกสาร/ภาพอัพโหลด
  ประกาศผู้ชนะไตรมาส1 ปี63
  รายการซื้อจ้างไม่เกินแสน ไตรมาส1 ปี 63


ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright ©2007 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย