เข้าระบบ
 
 
 
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการจ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาวิจัยอัตลักษณ์แคมเปญ "Amazing Thailand" โดยวิธีคัดเลือก |
ชื่อเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการจ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาวิจัยอัตลักษณ์แคมเปญ "Amazing Thailand" โดยวิธีคัดเลือก
วันประกาศ 5 ก.พ. 2563
วันหมดอายุ 30 ก.ย. 2564
 

เอกสาร/ภาพอัพโหลด
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการจ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาวิจัยอัตลักษณ์แคมเปญ \"Amazing Thailand\" โดยวิธีคัดเลือก


ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright ©2007 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย