เข้าระบบ
 
 
 
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง | ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างการจ้างโฆษณาประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวภาคเหนือในช่วง Green Season ภายใต้โครงการเที่ยวถี่ๆ The Series@North |
ชื่อเรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างการจ้างโฆษณาประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวภาคเหนือในช่วง Green Season ภายใต้โครงการเที่ยวถี่ๆ The Series@North
วันประกาศ 6 ก.พ. 2563
วันหมดอายุ 30 ก.ย. 2564
 

เอกสาร/ภาพอัพโหลด
  ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง


ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright ©2007 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย