เข้าระบบ
 
 
 
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดกิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์และกิจกรรมส่งเสริมการตลาดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ |
ชื่อเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดกิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์และกิจกรรมส่งเสริมการตลาดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
วันประกาศ 7 ก.พ. 2563
วันหมดอายุ 30 ก.ย. 2564
 

เอกสาร/ภาพอัพโหลด
  ผู้ชนะการเสนอราคา


ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright ©2007 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย