เข้าระบบ
 
 
 
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง | ระกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกสำหรับรายการที่ไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-GP ประจำไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2562 (ก.ค.-ก.ย. 62) ของ สลอ. |
ชื่อเรื่อง ระกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกสำหรับรายการที่ไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-GP ประจำไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2562 (ก.ค.-ก.ย. 62) ของ สลอ.
วันประกาศ 11 ก.พ. 2563
วันหมดอายุ 30 ก.ย. 2564
 

เอกสาร/ภาพอัพโหลด
 


ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright ©2007 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย