เข้าระบบ
 
 
 
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง | ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างรายการจ้างจัดกิจกรรมส่งเสริมภาพลักษณ์ประเทศไทยเพื่อเผยแพร่และกระตุ้นการท่องเที่ยว |
ชื่อเรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างรายการจ้างจัดกิจกรรมส่งเสริมภาพลักษณ์ประเทศไทยเพื่อเผยแพร่และกระตุ้นการท่องเที่ยว
วันประกาศ 19 ก.พ. 2563
วันหมดอายุ 30 ก.ย. 2564
 

เอกสาร/ภาพอัพโหลด
  จ้างจัดกิจกรรมส่งเสริมภาพลักษณ์ประเทศไทยเพื่อเผยแพร่และกระตุ้นการท่องเที่ยว


ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright ©2007 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย