เข้าระบบ
 
 
 
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง | การจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ได้ดำเนินการในระบบ eGP ปีงบ2563 ไตรมาส1 |
ชื่อเรื่อง การจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ได้ดำเนินการในระบบ eGP ปีงบ2563 ไตรมาส1
วันประกาศ 20 ก.พ. 2563
วันหมดอายุ 30 ก.ย. 2564
 

เอกสาร/ภาพอัพโหลด
  ปีงบ 2563 ไตรมาส1


ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright ©2007 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย