เข้าระบบ
 
 
 
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง | ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 4 ปี 2562 (กภน.) |
ชื่อเรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 4 ปี 2562 (กภน.)
วันประกาศ 21 ก.พ. 2563
วันหมดอายุ 30 ก.ย. 2564
 

เอกสาร/ภาพอัพโหลด
  รายละเอียดประกาศผลผู้ชนะไตรมาสที่ 4 ปี 2562 (กภน.)


ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright ©2007 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย