เข้าระบบ
 
 
 
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง | ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างรายการจ้างกิจกรรมเชิงประชาสัมพันธ์ภายใต้แนวคิด “บอกรัก...เมืองไทย” และจ้างกิจกรรมพัฒนา Digital Content ด้านการท่องเที่ยว |
ชื่อเรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างรายการจ้างกิจกรรมเชิงประชาสัมพันธ์ภายใต้แนวคิด “บอกรัก...เมืองไทย” และจ้างกิจกรรมพัฒนา Digital Content ด้านการท่องเที่ยว
วันประกาศ 21 ก.พ. 2563
วันหมดอายุ 30 ก.ย. 2564
 

เอกสาร/ภาพอัพโหลด
  ประกาศเผยแพร่แผนฯและเอกสารแนบท้าย


ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright ©2007 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย