เข้าระบบ
 
 
 
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง | ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างเช่ารถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน7คน ใช้ประจำหน่วยงานปฏิบัติงานประจำการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานสาขาในประเทศประจำปีงบประมาณ2563-2568จำนวน54คัน |
ชื่อเรื่อง ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างเช่ารถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน7คน ใช้ประจำหน่วยงานปฏิบัติงานประจำการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานสาขาในประเทศประจำปีงบประมาณ2563-2568จำนวน54คัน
วันประกาศ 5 มี.ค. 2563
วันหมดอายุ 30 ก.ย. 2564
 

เอกสาร/ภาพอัพโหลด
  ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างเช่ารถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน7คน ใช้ประจำหน่วยงานปฏิบัติงานประจำการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานสาขาในประเทศประจำปีงบประมาณ2563-2568จำนวน54คัน


ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright ©2007 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย