เข้าระบบ
 
 
 
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการจัดรายการนำเที่ยวสำหรับคณะ Agent และ Media จากต่างประเทศ กิจกรรม Get Active Retreat Islands โดยวิธีคัดเลือก |
ชื่อเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการจัดรายการนำเที่ยวสำหรับคณะ Agent และ Media จากต่างประเทศ กิจกรรม Get Active Retreat Islands โดยวิธีคัดเลือก
วันประกาศ 6 มี.ค. 2563
วันหมดอายุ 30 ก.ย. 2564
 

เอกสาร/ภาพอัพโหลด
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา


ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright ©2007 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย