เข้าระบบ
 
 
 
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง | ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างเหมาบริการขนส่งภาคพื้นดิน และจัดรายการนำเที่ยวสำหรับผู้เข้าร่วมงาน THAILAND TRAVEL MART PLUS 2020 (TTM+ 2020): New Shades of Responsible Travel |
ชื่อเรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างเหมาบริการขนส่งภาคพื้นดิน และจัดรายการนำเที่ยวสำหรับผู้เข้าร่วมงาน THAILAND TRAVEL MART PLUS 2020 (TTM+ 2020): New Shades of Responsible Travel
วันประกาศ 9 มี.ค. 2563
วันหมดอายุ 30 ก.ย. 2564
 

เอกสาร/ภาพอัพโหลด
  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างเหมาบริการขนส่งภาคพื้นดิน และจัดรายการนำเที่ยวสำหรับผู้เข้าร่วมงาน THAILAND TRAVEL MART PLUS 2020 (TTM+ 2020): New Shades of Responsible Travel


ระบบข่าวจัดซื้อจัดจ้าง : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Copyright ©2007 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย